PARADOR

Výroba založena v roce 1977. Všechny výrobky Parador se vyrábějí výhradně v Německu a Rakousku. Střediska dovedností se objevila na třech místech, kde je spojena vysoká úroveň know-how a řemeslné zpracování pro příslušnou skupinu produktů. Sídlo společnosti v Coesfeldu je místem výroby laminátu, které se vyznačuje především plně automatizovanými a počítačem řízenými procesy. Místo výroby umělého dřeva v rakouském městě Güssing spojuje vynikající mistrovství moderních profilovacích a sušicích zařízení s odbornými znalostmi potřebnými pro dřevo jako surovinu. Obě lokality jsou ideálně vzájemně propojeny a pracují podle zásad, které jsou v souladu s ekologickými a společensky přijatelnými základy udržitelného lesnictví.