TEPELNÝ ODPOR  (m2 kW) - potřepné informace při pokládce na pdlahové vytápění

co je to tepelný odpor ?

materiál tepelný odpor R  -   m2K/W
vinylová lepená podlaha 0,01 - 0,02
marmoleum lepená podlaha 0,012 - 0,019
vinylová zámková podlaha 0,01 - 0,033
keramická dlažba do 10mm 0,04 - 0,06
unikátní dřevěná vícevrstvá podlaha SCHEUCHER 0,058 m2 K/W
vícevrstvá dřevěná podlaha 10-13mm 0,06 - 0,09
Laminátová plovoucí podlaha 7-11mm 0,07 - 0,09
vícevrstvá dřevěná podlaha 14-15mm 0,09 - 0,12
marmoleum plovoucí podlaha 0,085 - 0,15
                                               Maximálně možný odpor pro podlahové vytápění    do  0,15
Masivní dřevěná parketa 18-22mm 0,18 – 0,20
 Návrh povrchové krytiny pro podlahové topení Významným estetickým prvkem každého interiéru je použitá podlahovina. Při výběru zohledňujeme nejen samotný vzhled. Při volbě použitého materiálu zvažujeme, jak se daná podlahovina udržuje, volíme materiál s dostatečnou životností a odolností proti poškození, vybíráme povrch podle vhodnosti do daného prostoru. V prostorách které jsou vytápěny podlahovým topením, je pro výběr podlahoviny důležitá tepelná vodivost materiálu. Finální povrchová vrstva ovlivňuje významně výkon topného podlahového systému. Do prostoru přenese takový výkon, který odpovídá jeho možnostem s ohledem na přestup tepla s limity stanovenými výrobcem pro užití výrobku instalovanému na podlahovém topení. V technických listech výrobků se setkáváme s těmito veličinami, které informují o vlastnost materiálů ve vztahu k přenosu tepla: Tepelný odpor R (EN 12524) měrná jednotka [m2K/W] Součinitel tepelné vodivosti λ měrná jednotka [W/m.K] Celková tloušťka podlahoviny měrná jednotka [mm] Pokud známe jen součinitel tepelné vodivosti λ, dopočítáme tepelnou vodivost podle vzorce: Tepelnýodpor R m2K W = 1 Součinitel vodivosti λ[W/m.K] ∗ Celková tloušťka [mm] 1000 Z těchto vlastností krytin vychází tabulka s porovnáním podlahovin: Druh podlahoviny Tloušťka podlahoviny [mm] Tepelný odpor R [m2K /W] Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m.K].  Rozhodující veličinou je tepelný odpor R [m2K /W], který vyjadřuje prostupnost podlahoviny a možnost předání tepla do prostoru. Přestože může z tabulky vyplývat, že nejvhodnější krytinou je dlažba, není tomu tak. V objektech s velkou tepelnou ztrátou a výsledným vysokým měrným výkonem na m2, je dlažba základní návrhovou variantou, ovšem u nízkoenergetických staveb je měrný výkon v rozsahu 20 – 80W/m2 a v takovém případě je dostačující propustnost většiny podlahovin. Proto vycházejte při návrhu ze skutečných tepelných ztrát a výsledného požadavku na výkon topné plochy.
zdroj:  Ladislav Zevel  www.podlahove-topeni.eu